Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

agagie
3343 5bd1
Reposted frommayhos mayhos
4686 355e
Reposted fromrawriot rawriot viaimaybebad imaybebad
agagie
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
agagie
3875 69f1 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacoffee coffee
agagie
7827 b5fc 500
Reposted frompotatos potatos vialookbook lookbook
agagie
8391 0085 500
Reposted frompotatos potatos vialookbook lookbook
agagie
8256 f2c0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacylonapplepie cylonapplepie

October 21 2017

agagie

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viamyzone myzone
6004 094a
Reposted fromamatore amatore viaimaybebad imaybebad
6037 7562 500
Reposted fromamatore amatore viaimaybebad imaybebad
agagie
0131 52ed
Reposted frommayhos mayhos viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
agagie
4470 af27
Reposted fromkotowate kotowate viahalfinlove halfinlove
agagie
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahalfinlove halfinlove
agagie
3896 c3f1
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalice malice
8015 2c0d 500
Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamyzone myzone
6046 c1f0 500
Reposted fromdivi divi viamyzone myzone
agagie
5125 fa55
Reposted fromcherryblossom15 cherryblossom15 viamyzone myzone
agagie
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viasummerkiss summerkiss
agagie
6532 1807 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummerkiss summerkiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl