Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2014

agagie
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viazoou zoou
agagie
9086 1b94
agagie
6672 f8f2
Reposted frombarkwithme barkwithme viaseksgrupowy seksgrupowy
agagie
5913 32b5 500
Reposted fromsuakobaka suakobaka
agagie
5508 a055 500
Reposted fromsuakobaka suakobaka
agagie
6335 75de 500
Reposted fromsuakobaka suakobaka
agagie
7922 bfac
Reposted fromdusielecc dusielecc viasuakobaka suakobaka

August 16 2014

agagie
agagie
(...) Ale kiedy przychodzi czas, wszyscy w końcu wracają na swoje miejsca. Tylko ja nie mam dokąd wrócić. Jak w zabawie w krzesła.
— Haruki Murakami, "Słuchaj pieśni wiatru"
Reposted fromjaskier jaskier viazoou zoou
agagie
9512 1362
Reposted fromretaliate retaliate vianotthesame notthesame
agagie
Reposted fromlugola lugola vianotthesame notthesame
agagie
7561 9b26 500
Reposted fromgracey gracey vianotthesame notthesame

July 27 2014

agagie
4089 2733
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaohwowlovely ohwowlovely
agagie
Ale nie jesteś już dzieckiem i masz prawo wybrać takie życie, jakie chcesz. Jeśli marzysz o kocie, to możesz wybrać życie, w którym będziesz miała kota. To proste. Masz do tego prawo. Prawda?
— Haruki Murakami, Kronika ptaka nakręcacza
agagie
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viamrsciastko mrsciastko
agagie
agagie
chcę
wplątać palce w twoje włosy
znaleźć wgłębienie w szyi
gdzie stłumionym szeptem
serce zaprzecza ustom
chcę
twoje imię z gwiazdami zmieszać
z krwią
być w tobie
być z tobą
zniknąć
jak kropla deszczu którą wchłonęła noc
— Halina Poświatowska ‘Hymn bałwochwalczy’
Reposted fromweightless weightless viaalldly alldly
2202 2927 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz
agagie
nie mam pojęcia co się stało ze mną, coś zamieniło światło w ciemność
— Zeus
Reposted fromalldly alldly
agagie
Chciałabym Cię poznać dotykiem.
— Halina Poświatowska.
Reposted fromboli boli viaalldly alldly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl